Get Adobe Flash player

ข้อมูลบริการ

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

          กำลังเป็นข่าวครึกโครมในช่วงนี้สำหรับปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการออกกฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าว นอกจากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยแล้ว ในด้านสาธารณสุขก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังถึงอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวที่เราอาจไม่รู้ตัว

 /data/content/2014/07/24921/cms/e_bdjlprtv3789.jpg         จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า การตรวจสุขภาพแรงงานเมื่อปี 2555 มีแรงงานต่างด้าวป่วยเป็นวัณโรค 2,034 คน ในจำนวนนี้อยู่ในระยะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นจำนวน 195 คน เป็นโรคซิฟิลิสจำนวน 1,359 คน โรคเท้าช้าง 38 คน และมีสารเสพติดอีก 321 คน นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ เช่น โรคพยาธิไส้เดือน ไข้เลือดออก และมาลาเรีย ซึ่งถือว่าอันตรายมาก หากมีการนำมาแพร่เชื้อโดยไม่มีการควบคุม ที่ดีพอ

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังสรุปข้อมูลจากตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายประมาณ 2.1 ล้านคน คนกลุ่มนี้จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ แต่พบว่าแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพจริงๆ เพียงประมาณ 4 แสนราย ส่วนแรงงานที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอีกประมาณ 2 ล้านคน ก็มีการซื้อบัตรประกันสุขภาพเพียงประมาณ 4 แสนคนเช่นเดียวกัน

          นั่นหมายความว่าจากแรงงานต่างด้าวราว 4 ล้านคน มีแรงงานประมาณ 3 ล้านคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขของไทย ทำให้ไม่สามารถติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพของคนกลุ่มนี้ได้ ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมาก แม้การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวครั้งใหม่ กระทรวงสาธารณสุข จะเตรียมการตรวจสุขภาพ และให้แรงงานต่างด้าว ซื้อบัตรประกันสุขภาพแล้วก็ตาม แต่หากใครต้องใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพอาจต้องเสี่ยงต่อ 3 โรคนี้

          1) โรควัณโรค มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) หรือ TB เชื้อนี้จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการ ไอติดต่อกันเป็นเวลานานและเกิดแผลในปอดจนทำให้เสียชีวิตได้ การติดต่อเกิดจากการแพร่กระจายขณะที่ ผู้ป่วยไอ จาม หรือแม้แต่การพูดคุย โดยเชื้อจะออกมาจากน้ำลายหรือละอองเสมหะและจะลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะในที่อากาศไม่ถ่ายเท เมื่อเราหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปจะทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือมีร่างกายอ่อนแอ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เป็นต้น สำหรับอาการของโรคที่สำคัญคือ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง น้ำหนักลด เบื่ออาหาร  มีไข้ต่ำๆ หนาวสั่นและมีเหงื่อออกตอนกลางคืน และมีอาการไอแห้งๆ ในช่วงแรกๆ ต่อมาจะไอแบบมีเสมหะและจะไอมากในเวลาเข้านอน ตื่นนอน ช่วงเช้าและหลังอาหาร หากใครที่ไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาห์ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน

/data/content/2014/07/24921/cms/e_befgmnoqtx89.jpg          2) โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับต่างด้าวที่มีเชื้อนี้อยู่โดยไม่ได้ป้องกัน ทั้งจากอวัยวะเพศ ช่องคลอด ทวารหนัก ท่อปัสสาวะ และช่องปาก นอกจากนี้ ยังสามารถติดโรคผ่านการสัมผัสผิวหนัง เช่น ทางผิวหนัง เยื่อบุตา หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง โรคนี้เกิดได้ทั้งชายและหญิง สาเหตุมาจากเชื้อ Treponema pallidum สำหรับอาการที่สำคัญ มี 3 ระยะ โดยในระยะแรกสังเกตได้จากความผิดปกติจากการมีแผลทั้งแผลเดี่ยวและหลายแผลซึ่งพบมากบริเวณอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง เมื่อร่างกายรับเชื้อซิฟิลิสไปแล้วประมาณ 10-19 วัน แผลที่เกิดขึ้นจะเป็นวงกลมขนาดเล็ก นิ่ม ไม่เจ็บ ขอบแผลจะนูนแข็ง และแผลจะอยู่นานประมาณ 3-6 สัปดาห์ หากในช่วงนี้ ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลาก็จะสามารถหายได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็จะ เข้าสู่ระยะต่อไปซึ่งอันตรายมากขึ้น ดังนั้นหากใคร มีความเสี่ยงและมีอาการข้างต้นต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา

          3) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) เป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย เป็นพยาธิที่อยู่ในกระแสเลือด มียุงเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงกัดและ ดูดเลือดคนที่มีพยาธิตัวอ่อนก็จะรับเชื้อเข้าไป โดยพยาธิตัวโตเต็มวัยจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายคนได้ประมาณ 5 ปี  สำหรับอาการเมื่อถูกยุงที่มีเชื้อ ระยะแรกร้อยละ 70-80 จะไม่มีอาการใดๆ แต่ต่อมาอาจเกิดอาการเฉียบพลัน เช่น การอักเสบของต่อมและทางเดินน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองบวมโต ปวด มีไข้ และรู้สึกไม่สบายร่วมด้วย อาการที่เกิดขึ้นเป็นนานประมาณ 3-5 วัน และจะหายไปได้เองโดยไม่ต้องรักษา ต่อมาช่วงที่อาการเรื้อรังจะมีอาการบวมของน้ำเหลือง เมื่อกดจะเกิดรอยบุ๋ม ต่อมาจะบวมมากขึ้น กดแล้วไม่บุ๋ม จนในที่สุดเกิดเป็นภาวะเท้าช้างเมื่อพยาธิเข้าไปอุดที่ต่อมน้ำเหลือง ซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากติดเชื้อพยาธิแล้วประมาณ 5 -10 ปี ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อโรคจึงอยู่ที่การหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

          เพราะแรงงานต่างด้าวมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

 

"แรงงานต่างด้าว" กับโรคเสี่ยงพึงระวัง

          กำลังเป็นข่าวครึกโครมในช่วงนี้สำหรับปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการออกกฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าว นอกจากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยแล้ว ในด้านสาธารณสุขก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังถึงอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวที่เราอาจไม่รู้ตัว           จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า การตรวจสุขภาพแรงงานเมื่อปี 2555 มีแรงงานต่างด้าวป่วยเป็นวัณโรค 2,034 คน ในจำนวนนี้อยู่ในระยะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นจำนวน 195 คน เป็นโรคซิฟิลิสจำนวน 1,359 คน โรคเท้าช้าง 38 คน และมีสารเสพติดอีก 321…
ไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมมืออาเซียนเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมมืออาเซียนเข้าสู่สังคมสูงอายุ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือกับนายชิโอซากิ ยาซูฮิซะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างการศึกษาดูงานด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น   ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์มายาวนานและต่างประสบความสำเร็จด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้า การหารือกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยจะร่วมกันนำประสบการณ์ของทั้ง 2 ประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้านประกันสุขภาพให้กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน  …
ก.แรงงาน จัดทำสื่อ 3 ภาษา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

ก.แรงงาน จัดทำสื่อ 3 ภาษา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพนั้น กสร. ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจแรงงานโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง แรงงานประมงและเรือประมง มีการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ที่มาทำบัตรประจำตัวแรงงานประมงและได้มีการพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านภาษาเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานให้เข้าถึงสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   โดยมีล่ามภาษาประเทศเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษไว้ให้บริการทางสายด่วน 1546 นอกจากนี้ยังมีการสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้างและเครือข่ายการทำงาน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อาทิเช่น สื่อวีดีทัศน์ เอกสารแผ่นพับ มัลติมีเดียหลาย ภาษา เช่น ภาษาเมียนมา…

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

024288
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
14
137
24003
558
710
24288

Your IP: 3.235.108.188
2021-02-26 23:17